Home   Chinese TM   Our TM   Puppies   News   Links   Contact  
   Home > Our TM
   [  Our TM   ]
Tai Ji
red boy
Duo Ji of Yan Huang
Duo Ji,black tan boy
Ji Xiang
ji xiang
Duo Duo
golden boy
Bin li
Gold boy,born:2007/1/31
Tai le of Yuan Huang International
Black with tan boy
Snow lion
white dog
TIAN QI
Mi Tang of Yan Huang International
white female
Yi Nian
BOB, BIG4
Na duo
Na duo
Na fu
black and tan girl
Hei Xiong of Yuan Huang International
black tan girl

 

Duo Ji